De 1 minuut pitch van het 'We Verdienen Beter' zorgconcept. Foto: Frans Davids.
Download