3600 innovatiewerkers sturen aanmaning naar informateur en coalitiepartners

De Nederlandse economie en samenleving hebben veel te verliezen als het nieuwe kabinet geen goed innovatiebeleid voert. Voor het oplossen van economische en maatschappelijke vragen is innovatief ondernemerschap onmisbaar.

09 AUGUSTUS 2010, HUIZEN
Samenvatting
Informateur Ivo Opstelten en de onderhandelende partijen hebben een brief ontvangen met concrete aanbevelingen, die voortkomen uit de Community of Talents, een discussiegroep van meer dan 3600 Nederlandse professionals op het terrein van innovatie en ondernemerschap.

Innovatief ondernemerschap centraal in het regeerakkoord

De Community of Talents vraagt om een centrale plek in het regeerakkoord voor stimuleren van ondernemerschap en burgeremancipatie gericht op de succesvolle introductie van vernieuwing. Dit is van belang als de regering de economische crisis en maatschappelijke problemen serieus en structureel wil aanpakken. De oplossing voor een beter innovatieklimaat ligt niet primair bij nog meer onderzoek of nog meer subsidies. De oplossing ligt vooral bij meer succesvolle en nieuwe ondernemers en een overheid die zich terugtrekt door het mes te zetten in overmatige wet- en regelgeving. 18 miljard bezuinigen op de Rijksuitgaven laat zich goed verenigen met een aangescherpt innovatiebeleid, stellen de afzenders.

Investeren in maatschappelijk relevante innovatie leidt tot kwaliteitsverbetering én significante kostenbesparingen. Bezuinigen moet, maar doe dat vooral op bureaucratie. "Geef ondernemers en burgers meer experimenteer ruimte, besteed maatschappelijke problemen aan en verschaf innovatiesubsidies voor starters voortaan in de vorm van leningen, enkel voor hun noodzakelijke kosten en begeleiding. Bij commercieel deelsucces betaalt de ondernemer de lening terug, zodat verliezen elders kunnen worden opgevangen," luiden drie van de aanbevelingen aan de onderhandelaars.


De aanbevolen speerpunten voor innovatiebeleid zijn:

-          Zet Innovatie op alle overheidsagenda's

-          Maak ruimte voor ondernemers en burgers. Stimuleer ’zelfondernemerschap’.

-          Faciliteer een sportief speelveld zonder hobbels en met goede scheidsrechters.

-          Maak maatschappelijke (markt)behoeften richtinggevend voor innovatiebeleid

-          Zorg ervoor dat kennis door ondernemers wordt toegepast.

-          Buit de sterktes van Nederland uit.

In de brief van 7 pagina's worden deze speerpunten concreet uitgewerkt. Innovatief en ondernemend Nederland kan met een uitgekiend kabinetsbeleid meer dan ooit bijdragen aan economische en maatschappelijke kracht.


Community of Talents

De Community of Talents is in maart 2008 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. De community is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie door het mobiliseren van de ruim 3600 talenten die zich vanuit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben aangesloten.
---------------------------
Bijlage: Brief aan de informateur en coalitiepartners

Contact:
Jacqueline Rempt T  035 523 95 06 M 06 23 32 56 15 
Koningin Wilhelminastraat 15a, 1271 PE  Huizen
jrempt@remptation.com

Documenten
Over Community of Talents

Community of Talents

De community voor de co-creatie van het Nederlandse innovatiebeleid en het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van concrete innovatieprojecten. Community of Talents (CoT) is een online netwerk met ruim 4300 leden actief op diverse “sociale platforms” zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Tumblr. In 2008 op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken opgericht met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. Er is een toenemende druk om waarde te creëren.

Ambitie

De ambitie verschuift naar samenwerken in concrete trajecten. Ideeën en technologieën worden daadwerkelijk omgezet in producten en diensten die succesvol vermarkt kunnen worden. De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm en de economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug. Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

De Community of Talents is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie en het stimuleren van innovatief ondernemerschap dwars door sectoren heen door het mobiliseren van de ruim 4300 talenten die zich vanuit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen inmiddels hebben aangesloten. In toenemende mate worden naast hoogwaardige discussies via internet ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slimmer samenwerken

Juist het samenbrengen van diverse ‘talenten’ leidt tot onverwachte combinaties en samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot doorbraken. Met CoT is een omgeving ontstaan waar alle stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en slimmer kunnen samenwerken. Het Innovatie Event wordt jaarlijks gerealiseerd door een enthousiaste 'CoTcrew' van leden en vrijwilligers aangesloten bij deze groep.  

berichten