Ondernemers vooruit geholpen in succesvolle snelkookpan sessie

Flevolandse pioniersmentaliteit ingezet voor versterken innovatiekracht.

18 SEPTEMBER 2012, LELYSTAD 18 SEPTEMBER 2012
Samenvatting
Tijdens het eerste Innovation2market event werden innovatieve ondernemers door de aanwezigen in het Agora Theater te Lelystad geholpen bij het marktrijp maken van hun ideeën. Stop met praten en uitstellen, laten we vooral doen was het motto. Met hulp van de wijsheid en investering van het publiek, is hard gewerkt aan het doorbreken van barrières voor kansrijke business concepten.
Dit vernieuwende event is een initiatief van de 'Community of Talents' en de gebiedsontwikkelaar OMALA. Samen met de 80 deelnemers haalden zij door middel van crowdfunding 15.000 euro op. Dit prijzengeld is verdeeld onder de drie beste doorbraak cases. 

Ondernemers met lef

Elf ondernemers hebben gereageerd op de oproep om innovatieve business proposities voor maatschappelijke uitdagingen aan te dragen. Ideeën die een zetje verdienen ingediend door mensen met lef. Zij zetten hun deuren wagenwijd open, deelden hun problemen en hun kansen en vroegen om mee te denken. Zo waren er cases over regenwaterwinning, oplossingen voor betere kwaliteit van leven voor ouderen, levenslustige wijken, een elektronisch hondendossier, groene stadskiosken en energiezuinig transport.

Hart onder de riem

Succesvolle, grensverleggende, duurzame innovaties ontstaan door een gezonde dosis ondernemerschap en uithoudingsvermogen. Voeling houden met megatrends. Haarscherp aanvoelen waar de samenlevingbehoefte aan heeft. Creativiteit. Kruisbestuiving tussen sectoren,kennis en expertise. En vooral door slimmer, zelfs met concurrenten, samen te werken. Dat was de strekking van de bemoedigende inleidingen van vrije denkers, ondernemers, en dagvoorzitter Hella Hueck, verslaggever bij RTL-Z.

Co-creëren en investeren

Na de één minuut pitch van de case eigenaren, met het doel steun van het publiek te winnen, was het de beurt aan de deelnemers. Zij schaarden zich op het podium letterlijk achter de ondernemer met de case die hen het meeste aansprak. In de 2 uur durende vervolgsessie, werd samen met de ondernemers gebrainstormd over de uitdagingen rondom de case. Waarna de ondernemers in drie minuten, met hernieuwde energie, hun ontstane doorbraakplannen presenteerden.

Op de eerste plaats eindigde het elektronisch honden dossier van Patient1. De gedeelde tweede en derde plek gingen naar de regenwaterwinning van Brooswater en de groene stadskiosken van Draoidh. Uit de ‘exit poll’ maken we op dat ondernemers en deelnemers tevreden terugkijken op het event, ongeacht of hun case gewonnen heeft. Een greep uit de reacties: “De groepsaanpak werkt stimulerend”, “Je moet doorzetten én open staan voor kennis & ervaring van anderen”, “Ik heb een investment partner ontmoet”, “Ik heb echt een doorbraak beleefd”. De unieke wijze van crowdfunding en crowdsourcing zorgde niet alleen voor vruchtbare contacten, maar ook voor nieuwe inzichten, en het meer volwassen worden van plannen en ideeën.

Voor meer informatie: www.communityoftalents.nl

Citaten
"OMALA ontwikkelt Airport Garden City. Dé nationale proeftuin voor gebiedsontwikkeling met internationale allure. Een nationale voorkeurslocatie voor duurzame bedrijfshuisvesting, grootschalige leisure, innovatieve landbouw, robuuste natuur en nieuwe ruimtelijke (vastgoed)concepten. Met deze ambitie wil Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) tussen nu en 2030 gezicht geven aan een 660 hectare groot gebied in het hart van Flevoland." Over medeorganisator OMALA
Over Community of Talents

Community of Talents

De community voor de co-creatie van het Nederlandse innovatiebeleid en het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van concrete innovatieprojecten. Community of Talents (CoT) is een online netwerk met ruim 4300 leden actief op diverse “sociale platforms” zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Tumblr. In 2008 op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken opgericht met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. Er is een toenemende druk om waarde te creëren.

Ambitie

De ambitie verschuift naar samenwerken in concrete trajecten. Ideeën en technologieën worden daadwerkelijk omgezet in producten en diensten die succesvol vermarkt kunnen worden. De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm en de economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug. Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

De Community of Talents is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie en het stimuleren van innovatief ondernemerschap dwars door sectoren heen door het mobiliseren van de ruim 4300 talenten die zich vanuit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen inmiddels hebben aangesloten. In toenemende mate worden naast hoogwaardige discussies via internet ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slimmer samenwerken

Juist het samenbrengen van diverse ‘talenten’ leidt tot onverwachte combinaties en samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot doorbraken. Met CoT is een omgeving ontstaan waar alle stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en slimmer kunnen samenwerken. Het Innovatie Event wordt jaarlijks gerealiseerd door een enthousiaste 'CoTcrew' van leden en vrijwilligers aangesloten bij deze groep.  

berichten