Community of Talents 'investeert' in Flevoland

Flevolandse pioniersmentaliteit wordt ingezet voor versterken innovatiekracht.

14 JULI 2012, AGORA THEATER, LELYSTAD - 12 SEPTEMBER 2012
Samenvatting
Ondernemers en organisaties brengen ideeën voor innovaties in die een ‘zetje’ verdienen. Deze nieuwe producten, diensten of technologieën dragen bij aan oplossingen voor vitaal ouder worden, duurzamer wonen, levenslustige wijken, energiezuinig transport, agrifood of toepassingen van lucht- en ruimtevaart technologieën op benodigde oplossingen van alle dag. Deelnemers werken in teams aan plannen die tot marktdoorbraak kunnen leiden en 'investeren' mee. Zij maken kans op een stimuleringspakket.

Samen innovatieve doorbraken realiseren

Ondernemers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en leden van de Community of Talents zetten kennis, expertise en middelen in om kansrijke, innovatieve business ideeën te versnellen en succesvol te vermarkten. En dragen daarmee bij aan het welzijn én de economie in de regio. De ambitie is echte doorbraken te faciliteren en lange termijn samenwerkingsverbanden en –effecten te realiseren.

Kansen voor innovatieve ondernemers

De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm: vergrijzing, stijgende kosten van gezondheidzorg en wonen, uitputting van natuurlijke energiebronnen, vervuiling van het milieu en een toenemend voedseltekort. De economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug.

Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Succesvolle, grensverleggende, duurzame innovaties ontstaan door een gezonde dosis ondernemerschap. Voeling houden met megatrends. Haarscherp aanvoelen waar de samenleving behoefte aan heeft. Creativiteit. Kruisbestuiving tussen sectoren, kennis en expertise. En vooral door slimmer samenwerken! Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

Flevoland is een ideale proeftuin voor innovatie

De landelijke ontwikkelingen manifesteren zich nog nadrukkelijker in Flevoland. Flevoland heeft de jongste beroepsbevolking. Opvallend is dat de jongste provincie tegelijkertijd de komende jaren ook te maken krijgt met dubbele vergrijzing en de daarmee verbonden problematiek. Variërend van forse groei in Almere tot krimp in de Noordoostpolder. Tegelijkertijd groeit de economie in Flevoland het hardst. 

De zorgsector is de grootste motor.

De Flevolandse pioniersmentaliteit kan als versneller worden ingezet. De marktomstandigheden zijn ideaal om nieuwe ideeën samen met bewoners te ontwikkelen, uit te testen en (landelijk) op te schalen.

'Investeren': unieke combinatie van crowdsourcing en crowdfunding

Maximaal 10 cases krijgen een unieke kans om tijdens het evenement met naar schatting 150 deelnemers aan een doorbraakplan te werken.

De drie beste cases krijgen een stimuleringspakket voor de volgende ontwikkelfase.

Deelnemers brengen zowel kennis en expertise als een schenking voor de stimuleringspakketten in.
Hun bijdrage voor deelname komt daar volledig aan ten goede. Informal Investors doen ook mee.
Samen met de € 10.000 die door OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Leleystad Almere) ter beschikking is gesteld valt er al snel ruim € 15.000 te verdelen.

In een vervolgsessie bepalen de winnaars, samen met het team dat tijdens het event aan de case heeft gewerkt, hoe het geldbedrag wordt aangewend. 

Eerst inspireren

Innovation2Market start met inspirerende inleidingen over hoe door slimmer samenwerken over sectoren en disciplines heen, nieuwe ideeën voor kansrijke, duurzame innovaties ontstaan en de succeskans groter wordt. 

Jaap Lodders, Lid Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland opent de middag en spreekt over de maatschappelijke uitdagingen en grote kansen voor innovatief ondernemerschap in Flevoland.

Prof. Wim de Ridder vervolgt met een Keynote over trends op het gebied van technologie, sociale netwerken, overheid en economie.

De derde spreker is prof. Marko Hekkert. Hij vertelt over het belang van samenwerken tussen groene ondernemers, investeerders, overheid en kennisinstellingen.

De brug van theorie naar praktijk wordt gemaakt door Niels Eldering van ESA met een Keynote over succesvolle spinoffs vanuit de lucht- en ruimtevaartsector.

Het inspiratiedeel wordt afgerond met de praktijkervaring van Marcel Oud van 3D-Metalforming met het toepassen van kennis vanuit lucht- en ruimtevaart technologie op het produceren van complexe metalen producten met behulp van explosies.

Aanmelden

Ondernemers die een voor Flevoland interessante case willen inbrengen en deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van Innovation2Market. Deelnemen kan vanaf 

Afbeeldingen
Video's
Documenten
Over Community of Talents

Community of Talents

De community voor de co-creatie van het Nederlandse innovatiebeleid en het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van concrete innovatieprojecten. Community of Talents (CoT) is een online netwerk met ruim 4300 leden actief op diverse “sociale platforms” zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Tumblr. In 2008 op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken opgericht met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. Er is een toenemende druk om waarde te creëren.

Ambitie

De ambitie verschuift naar samenwerken in concrete trajecten. Ideeën en technologieën worden daadwerkelijk omgezet in producten en diensten die succesvol vermarkt kunnen worden. De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm en de economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug. Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

De Community of Talents is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie en het stimuleren van innovatief ondernemerschap dwars door sectoren heen door het mobiliseren van de ruim 4300 talenten die zich vanuit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen inmiddels hebben aangesloten. In toenemende mate worden naast hoogwaardige discussies via internet ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slimmer samenwerken

Juist het samenbrengen van diverse ‘talenten’ leidt tot onverwachte combinaties en samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot doorbraken. Met CoT is een omgeving ontstaan waar alle stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en slimmer kunnen samenwerken. Het Innovatie Event wordt jaarlijks gerealiseerd door een enthousiaste 'CoTcrew' van leden en vrijwilligers aangesloten bij deze groep.  

berichten