OVER COMMUNITY OF TALENTS

Community of Talents

De community voor de co-creatie van het Nederlandse innovatiebeleid en het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van concrete innovatieprojecten. Community of Talents (CoT) is een online netwerk met ruim 4300 leden actief op diverse “sociale platforms” zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Tumblr. In 2008 op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken opgericht met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. Er is een toenemende druk om waarde te creëren.

Ambitie

De ambitie verschuift naar samenwerken in concrete trajecten. Ideeën en technologieën worden daadwerkelijk omgezet in producten en diensten die succesvol vermarkt kunnen worden. De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm en de economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug. Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

De Community of Talents is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie en het stimuleren van innovatief ondernemerschap dwars door sectoren heen door het mobiliseren van de ruim 4300 talenten die zich vanuit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen inmiddels hebben aangesloten. In toenemende mate worden naast hoogwaardige discussies via internet ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slimmer samenwerken

Juist het samenbrengen van diverse ‘talenten’ leidt tot onverwachte combinaties en samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot doorbraken. Met CoT is een omgeving ontstaan waar alle stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en slimmer kunnen samenwerken. Het Innovatie Event wordt jaarlijks gerealiseerd door een enthousiaste 'CoTcrew' van leden en vrijwilligers aangesloten bij deze groep.